Statens kartverk, Geovekst og kommuner
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/drawing-tools https://www.youtube.com/watch?v=WX5gdxMKfgI